Společnost Lipka - chráněná dílna s.r.o.

 

Byla založena 30.06.2009. Společnost je chráněnou dílnou, která zaměstnává více než 80% osob se zdravotním znevýhodněním. Objekt Lipka je umístěn uprostřed obce Lipůvka v okrese Blansko, která je výhodně situována a dostupná jak pro Statutární město Brno, tak pro město Blansko, město Kuřim, město Tišnov a okolní městyse a obce ( Černá Hora, Svinošice, Lažany, Šebrov-Kateřina, Újezd u Černé Hory, Závist, Malhostovice, Nuzířov, Drásov....).Tato dostupnost je dána situováním obce Lipůvka na rozhraní okresů Blansko, Brno-venkov a Brno-město.

Ve velmi krátké době se podařilo nemožné a za podpory Úřadu práce v Blansku společnost vytvořila přes dvacet pracovních míst. V období od června 2009 do září 2009 se uskutečnila přestavba stávajícího objektu k účelu vybudování chráněné dílny.

Zaměstnanci se velice rychle adaptovali na zvláštní pracovní režim, typický pro chráněné dílny pod dohledem závodního lékaře MUDr. Pavla Zukala.

Nosný  program je rozdělen do pěti skupin zaměřených na:

 
  • Chráněná dílna 
  • Kavárna Lipka
  • Mytí automobilů
  • Kopírování a skenování 

  • obchodní činnost

Všechny výrobky a služby chráněné dílny jsou dodávány v rámci Náhradního plnění ve smyslu ust.paragrafu 81 zákona č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Naše firma je tímto oprávněna potvrzovat tzv. Náhradní plnění.

Co je to NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Příklady náhradního plnění u naší firmy:

1.Objednání a zakoupení výrobků z chráněné dílny, jednoduché, kompletovací, výrobní a balící činnosti zejména papírnických    a pracovních pomůcek či pracovního oblečení. 

2.Zabezpečení akcí v Kavárně Lipka jako jsou rauty, školení, prezentace a jiné.

3.Mytí automobilů ruční čistění interiéru i exteriéru pro fyzické a právnické osoby.

4.Zpracování podkladů pro převod dokumentů do elektronické podoby

Každou zakázkou a službou podpoříte zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných.Šetřete finanční prostředky a podpořte sociálně prospěšnou činnost.

Jste firma co zaměstnává více než 25 zaměstnanců? Víte, že musíte zaměstnávat 4% osob se zdravotním znevýhodněním? Pokud nesplníte povinnost danou zákoníkem práce, odvádíte zbytečně "pokutu", v současné době ve výši 57.355 Kč do státního rozpočtu za každou chybějící osobu zdravotně znevýhodněnou.

Kdo je OSOBA ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÁ

Ochrana v pracovněprávních vztazích u zaměstnanců se zdravotním postižením je zakotvena v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen“zákoník práce“). Zákoník práce upravuje a definuje přístup k zaměstnávaní osob, kterým je poskytována zvýšená péče. Zdravotní postižení je zohledňováno tak, aby odpovídalo mezinárodně uznávaným a používaným hlediskům zdravotně handicapovaných osob.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů, za osoby se zdravotním postižením (podle ust. § 67 tohoto zákona) považuje :

Fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení (nyní „rozhodnutím“)  uznány částečně invalidní.

Fyzické osoby, které byly rozhodnutím orgánů sociálního zabezpečení uznány za osoby zdravotně znevýhodněné.

 Jsme plátci DPH.